CLASA PREGĂTITOARE 2018-2019

 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019,

Şcoala Gimnazială „Jean Bart” Suceava,

face înscrieri pentru clasa pregătitoare, astfel:

copiii care împlinesc vârsta de 6 ani  până la 31 august 2018 inclusiv

 şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic ( 1 septembrie 2018 – 31 decembrie 2018) dacă există solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau susţinătorilor legali şi dacă evaluarea dezvoltării  psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare,

 

Înscrierile se fac la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Jean Bart” Suceava

  în perioada 8 martie–26 martie 2018 prima etapă:  Luni – vineri: 8,00 – 18,00

                                          

în perioada  12 aprilie –18 aprilie 2018 a doua etapă:  Luni – vineri: 8,00 – 18,00

                                           

             Actele necesare înscrierii:

  • cerere tip pe care o completați la secretariatul şcolii;
  • copie după actul de identitate al părintelui / susținătorului legal;
  • copia certificatului de naştere al copilului;
  • documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare ( acolo unde este cazul).

 

INFORMAŢII CARE PERMIT PĂRINŢILOR SĂ CUNOASCĂ ACTIVITATEA SPECIFICĂ CLASEI PREGĂTITOARE DIN CADRUL UNITĂŢII

 În cadrul Şcolii Gimnaziale ,, Jean Bart” Suceava există posibilitatea organizării procesului de învăţământ în săli dotate cu mobilier modular specific claselor pregătitoare.

Şcoala Gimnazială ,, Jean Bart” Suceava are teren de sport amenajat pentru handbal, baschet, fotbal şi sală de sport amenajată pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, dotată cu aparate specifice.

Şcoala este dotată cu centrală termică proprie care asigură confortul termic al elevilor pe timpul perioadei reci.

Există posibilitatea organizării programului prelungit „ÎNVĂȚĂM SĂ ÎNVĂȚĂM”  cu activităţi diverse: învățarea șahului, tehnici de lucru manual tradițional, construcții și programe de relaxare, jocuri și activități sportive.

între orele 12-16, cu posibilitatea asigurării mesei de prânz, contra cost.

Se organizează activităţi extraşcolare, vizite, participări la concursuri, excursii, participări la vizionare de teatre pentru copii.

Pe timpul vacanţei de vară , în perioada iulie-august, între orele 9-13, se orgaizează diverse activităţi extraşcolare în cadrul programului ,, Şcoala de vară”, sub stricta îndrumare a cadrelor didactice ale şcolii.

LOCURI DISPONIBILE pentru Clasa Pregătitoare  an școlar 2018 – 2019:

2 CLASE:  40 DE ELEVI

 

Metodologia înscrierii în învățământul primar:

OMEN 3242

evaluare psohosomatica 2018

Arondarea străzilor la circumscripţia Şcolii Gimnaziale „Jean Bart” Suceava

 
 

Invalid Displayed Gallery

IMG_2947IMG_2950IMG_2948IMG_2949

 

 

CALEA UNIRII NR:53